phpWeaver.com
 
     
Delphi/Kylix errata
 
 
Home     
Kylix     
Links en boeken     
Errata     
Nieuws     
 
 
Errata

Waar gehakt wordt vallen spaanders (en dat geldt ook voor schrijven).
De fouten die we - na het verschijnen van 'Handboek Delphi/Kylix' - dankzij een aantal attente lezers (veel dank!) in het boek hebben kunnen ontdekken, hebben we hieronder voor u verzameld.

 

Hoofdstuk 3, pag 99, boeklisting

procedure TForm1.ScrollBar1Change(Sender: TObject);

moet natuurlijk zijn:

procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);

CD-Rom

Het bestand textview_CLX_proj1 in directory textview is per ongeluk op de cd-rom beland en had daar helemaal niet mogen staan.
Het enige juiste bestand hier is hier textview_CLX_Proj met het begeleidende .pas bestand: textview_CLX_U.pas.

Het zelfde verhaal geldt met betrekking tot de bestanden in de directory ADOdatabase_weg (hoofdstuk 8),
dbExperiment (hoofdstuk 10) en dbExpress_weg (ook hoofdstuk 10).
Gelet de manier waarop de form is opgebouw kan ik mij niet anders voorstellen dat dit testjes zijn geweest, die stiekem op de cd-rom zijn gekropen.
(Overigens zult u in het boek verder ook geen referenties naar deze 'projecten' aantreffen.)

Eventuele problemen bij project dbExpressFN_Proj hebben betrekking op de connectie met de database.
In de code zult u de connectie in moeten stellen naar het correcte pad naar de plek waar u de database op uw systeem hebt neergezet.
Een beschrijving van de oplossing voor dit probleem staat op pagina 399 van het boek en helpt u verder.

De melding "Class TShockwaveFlash not found" krijgt u wanneer u vergeten bent om het ActiveX component voor Flash in Delphi te registreren.
Hoe u dat doet, staat op pagina 440.
Het onderdeel heet overigen (op mijn systeem tenminste) geen SWFLASH.OCX meer, maar FlDbg9f.ocx.

 
 
Dringende vragen? Suggesties & reacties? Email.
 
         
Untitled Document
   
© cfwebforge.com